miércoles, febrero 03, 2010

Enmenda á «Ley General de Navegación Marítima»

Solicitamosvos a vosa participàción individual na campaña para que se acepte unha enmenda na futura «Ley General de Navegación Marítima» que recoñeza ás embarcacións tradicionais e históricas.

Pronto se vai reunir a Comisión de Justicia do Congreso dos Deputados para tratar este tema e cantos máis apoios se teñan máis posibilidades haberá de que se acepte.
Neste momento son moitos os colectivos e institucións de toda España que enviaron o seu apoio, pero ainda precisamos máis apoios individuais.
Se cres que a enmenda é necesaria escribe a enmiendalgnm@gmail.com co seguinte texto:

Por el presente documento, (NOME APELIDOS E NUMERO DE DNI) manifiesta su pleno apoyo a la enmienda al Proyecto de Ley General de Navegación Marítima que contempla la introducción de una disposición adicional titulada «Protección del Patrimonio marítimo flotante. Estatuto jurídico de las embarcaciones históricas y tradicionales». Con ello se pretende que dichas embarcaciones se rijan por una legislación específica que garantice su protección y su uso, y contribuir a la protección de nuestro patrimonio marítimo flotante, en línea con otros países de nuestro entorno.

LUGAR DE RESIDENCIA E DATA.

Non se responderá aos correos nin se gardarán datos despois da presentación da enmenda.

Anímate a participar, enviando un simple correo electrónico poderemos conseguir esta consideración para as embarcacións tradicionais

No hay comentarios: